Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 14:45

Karta DNS #002/2021
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Informácie

ID zákazky
14299
Názov predmetu
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Číslo spisu
002/2021
Číslo z vestníka VO
42457-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 171-444619
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
6 212 529,94 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňujúci CPV
24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie
24900000-3 - Čisté a rôzne chemické výrobky
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
33141625-7 - Diagnostické súpravy
38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo
33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie chemikálií a príslušného spotrebného materiálu požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky,
farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
30.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty