Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:37

Karta obstarávania #R3-3/145/2017
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.

Informácie

ID zákazky
143
Názov predmetu
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.
Číslo spisu VO
R3-3/145/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
46 900.00 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom spracovania projektovej dokumentácie je projektová činnosť pre stavebné úpravy, technologické časti a súvisiacu elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava (Ponuka (len jedna obálka))
24.08.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty