Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.10.2021 15:31

Karta obstarávania #145/21
Dodávka pouzdrových pružin pro vozidla 13T

Informácie

ID zákazky
14358
Názov predmetu
Dodávka pouzdrových pružin pro vozidla 13T
Číslo spisu
145/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka pouzdrových pružin pro vozidla 13T

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka pouzdrových pružin pro vozidla 13T dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty