Stav: Zrušená

Serverový čas: 21.10.2021 11:10

Karta obstarávania #FNTN-2021-PZ-02-Ambulancia ŠL
Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva

Informácie

ID zákazky
14407
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Číslo spisu
FNTN-2021-PZ-02-Ambulancia ŠL
Číslo z vestníka VO
42864 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
118 208,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom dodávky je nový nepoužívaný tovar. Zákazka je rozdelená do troch častí. Členenie zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky a množstvo je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov v záložkách dokumentu. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce celky a položky.
Názov častí:
Časť 1: Spiroergometrický systém
Časť 2: Defibrilátor
Časť 3: Ostatné vybavenie

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty

Spiroergometrický systém

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
115 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Defibrilátor

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ostatné vybavenie

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 708,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy