Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.10.2019 08:23

Karta obstarávania #NR-68-18-PŘ-Ko
Stavební úpravy garáže a pískovny

Informácie

ID zákazky
1452
Názov predmetu
Stavební úpravy garáže a pískovny
Číslo spisu VO
NR-68-18-PŘ-Ko
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Stavební úpravy garáže a pískovny

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je provedení přestavby bývalé pískovny na garáž havarijního vozu a stavební úpravy garáže na pískovnu.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
06.11.2018 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
05.02.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.