Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:22

Karta obstarávania #S.270.6.2021
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272

Informácie

ID zákazky
14530
Názov predmetu
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272
Číslo spisu
S.270.6.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00180879/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45233140-2 - Práce na ceste
Doplňujúci CPV
45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45111300-1 - Demontážne práce
45100000-8 - Príprava staveniska
45232452-5 - Odvodňovacie práce
45100000-8 - Príprava staveniska
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
29.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Adresa
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Poľská republika
Procesný garant
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rybnik