Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:42

Karta obstarávania #7/2021
Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Informácie

ID zákazky
14532
Názov predmetu
Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023
Číslo spisu
7/2021
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
609 000,00 Kč
Hlavný CPV
79823000-9 - Tlačiarenské a doručovateľské služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Stručný opis

Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty