Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.10.2021 14:58

Karta obstarávania #VZ/CSS/III/6/2021
Dodávka kancelářských potřeb

Informácie

ID zákazky
14581
Názov predmetu
Dodávka kancelářských potřeb
Číslo spisu
VZ/CSS/III/6/2021
Číslo z vestníka VO
006
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Dodávka kancelářských potřeb

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb do okamžiku, kdy kupní cena na základě Rámcové smlouvy dosáhne peněžní částky 2 000 000 Kč bez DPH, včetně dodání zboží.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.09.2021 09:30:00
Lehota viazanosti ponuky
29.09.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Adresa
U Lesíka 3547/11
Znojmo
669 02, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
reditelka@cssznojmo.cz
+420 739389024
Ďalšie kontakty
Jarmila Houzarová
E-mail: houzarova.j@cssznojmo.cz
Tel.: 603 197 695
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/45671770

Dokumenty