Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:42

Karta obstarávania #2993/2021
Zelená stena MsKC - prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty

Informácie

ID zákazky
14656
Názov predmetu
Zelená stena MsKC - prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty
Číslo spisu
2993/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom Zelená stena MsKC.

Za týmto účelom je nižšie dostupná projektová dokumentácia a výkaz -výmer s nulovými hodnotami.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do piatku 12.11.2021 do 10:00 hod.

Doručené indikatívne cenové ponuky sú nezáväzné, ich cieľom je zistiť aktuálne trhové ceny predmetu zákazky.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk pre URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY zákazky
12.11.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.11.2021 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty