Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 21:05

Karta obstarávania #MAGS OVO 62165/2021
Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave

Informácie

ID zákazky
14671
Názov predmetu
Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave
Číslo spisu
MAGS OVO 62165/2021
Číslo z vestníka VO
44130 - WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
119 008,00 EUR
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia na prieťahoch štátnych ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Predmet zákazky sa delí na štyri samostatné časti.
1.časť zákazky: Realizácia priechodov pre chodcov so štruktúrovaným povrchom na komunikáciách v Bratislave
2.časť zákazky: Realizácia vodorovného dopravného značenia pozdĺžnych čiar na komunikáciách v Bratislave
3.časť zákazky: Realizácia zmien a úprav vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave
4.časť zákazky: Realizácia vodorovného dopravného značenia BUS pruhov na štátnych cestách s nadväzujúcim VDZ

Kompletný opis všetkých štyroch častí predmetu zákazky je v prílohe č. 7 výzvy na na predloženie ponuky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Dokumenty

Realizácia priechodov pre chodcov so štruktúrovaným povrchom na komunikáciách v Bratislave

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 080,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Realizácia vodorovného dopravného značenia pozdĺžnych čiar na komunikáciách v Bratislave

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Realizácia zmien a úprav vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
26 112,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Realizácia vodorovného dopravného značenia BUS pruhov na štátnych cestách s nadväzujúcim VDZ.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 816,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy