Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:56

Karta obstarávania #NKP2021-20
Náhradné diely na žeriavovú techniku 2. časť

Informácie

ID zákazky
14723
Názov predmetu
Náhradné diely na žeriavovú techniku 2. časť
Číslo spisu
NKP2021-20
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
42414100-2 - Žeriavy
Doplňujúci CPV
50531400-0 - Opravy a údržba žeriavov
42419100-7 - Časti žeriavov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a výmena náhradných dielov na žeriavoch KPK , MZDZE 9/6/19,5, č. 1 a č. 2 a na žeriave MZDZE 5 / 16,2 , č. 3 . Požaduje sa dodávka náhradných dielov vrátane ich výmeny a súvisiacich nákladov .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty