Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:05

Karta obstarávania #S/19412/OVO/2021
Kontrasné látky

Informácie

ID zákazky
14880
Názov predmetu
Kontrasné látky
Číslo spisu
S/19412/OVO/2021
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 229/2021 zo dňa 11.10.2021 pod označením 45886 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 196-508248 zo dňa 08.10.2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
481 769,4400 EUR
Hlavný CPV
33696000-5 - Činidlá a kontrastné médiá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných látok so zameraním najmä na diagnostické účely. Bližšia špecifikácia pre každú časť predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626

Dokumenty

Časť č. 1 - Neiónová, nízkoosmolárna a vodou rozpustná kontrastná látka pre RTG vyšetrenia s koncentráciou jódu 350 mg/1ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
285 564,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33696000-5 - Činidlá a kontrastné médiá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Neiónová, nízkoosmolárna a vodou rozpustná nefrotropná RTG kontrastná látka na neurointervencie s koncentráciou jódu 400 mg/1ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 658,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33696000-5 - Činidlá a kontrastné médiá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3 - Neiónová, nízkoosmolárna, nefrotropná vo vode rozpustná RTG kontrastná látka pre CTA a CT vyšetrenia s koncentráciou jódu 370 mg/1ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
190 627,4400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33696000-5 - Činidlá a kontrastné médiá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4 - Neiónová, nízkoosmolárna, nefrotropná vo vode rozpustná RTG kontrastná látka pre vyšetrenia pediatrických pacientov a pacientov s porušenou funkciou obličiek s koncentráciou jódu 300 mg/1ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 920,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33696000-5 - Činidlá a kontrastné médiá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody