Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:04

Karta obstarávania #2021-35
Prenájom kancelárskych a sanitárnych mobilných kontajnerov.

Informácie

ID zákazky
14918
Názov predmetu
Prenájom kancelárskych a sanitárnych mobilných kontajnerov.
Číslo spisu
2021-35
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je prenájom mobilných kancelárskych a sanitárnych kontajnerov vrátane
príslušenstva, inštalácie, doplnkových služieb, dovozu a odvozu do areálu závodu Zevo Bratislava
v termínoch odstávky ktoré obstarávateľom presne určené pri vystavení objednávky.
Počet kalendárnych dní počas jarnej odstávky je približne 40 dní (predbežný termín jarnej odstávky je stanovený od 16.4.2022 - 23.5.2022).
Počet kalendárnych dní počas jesennej odstávky je približne 40 dní (predbežný termín jesennej odstávky je stanovený od 18.9.2022 - 27.10.2022).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky a Príloha č. 2 Podklad k určeniu PHZ- Cenová ponuka.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
18.10.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty