Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 19:35

Karta obstarávania #TIP-24-18-PŘ-Du
PD - montážní kanály v areálech DPO II

Informácie

ID zákazky
1511
Názov predmetu
PD - montážní kanály v areálech DPO II
Číslo spisu
TIP-24-18-PŘ-Du
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - montážní kanály v areálech DPO II

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – montážní kanály v areálech DPO II“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Lehota viazanosti ponuky
01.03.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.