Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 16:10

Karta zákazky #1/4/2021/DNS-007
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice, VC Čifáre - výzva č. 1

Informácie

ID zákazky
15161
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice, VC Čifáre - výzva č. 1
Číslo spisu
1/4/2021/DNS-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 877,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.11.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Gróf
peter.grof@lesy.sk
+421 918334483

Dokumenty