Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 00:45

Karta obstarávania #MK/A/2021/20768
Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice

Informácie

ID zákazky
15164
Názov predmetu
Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice
Číslo spisu
MK/A/2021/20768
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71356100-9 - Technická kontrola / Revízia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Patrik Sulyok
patrik.sulyok@kosice.sk
+421 556419831

Dokumenty