Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 13:59

Karta obstarávania #ZG.270.2.6.2021
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2”

Informácie

ID zákazky
15282
Názov predmetu
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2”
Číslo spisu
ZG.270.2.6.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00242584/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
186 328,01 PLN
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.

Termíny

Termin składania ofert i dokumentów
08.11.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.11.2021 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adresa
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Poľská republika
Procesný garant
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Ogrodzenie leśniczówki Brzozowo

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 769,06 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie leśniczówki Klonia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 583,48 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie osady Lubiewice 23 330,98 PLN

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 330,98 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie osady Zamrzenica 1B

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 060,03 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Budowa wiaty w Zamrzenicy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
53 584,46 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy