Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.01.2022 13:09

Karta obstarávania #MT42021
Nákup zariadení na zber dát z prevádzky budov

Komunikácia