Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.01.2022 09:01

Karta obstarávania #131/2021
Interiérové vybavenie zariadenia pobytových služieb

Informácie

ID zákazky
15500
Názov predmetu
Interiérové vybavenie zariadenia pobytových služieb
Číslo spisu
131/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 376,25 EUR
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je dodávka a montáž interiérového vybavenia - nábytok podľa špecifikácie. Účelom je pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním pobytových služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom v rámci realizovania činnosti Zariadenia núdzového bývania a Útulku Psychosociálneho centra nachádzajúce sa v 8. posch. bytovom dome s výťahom , na Adlerovej ul. Č.4 v Košiciach. Predmet obstarávania bude financovaný z poskytnutej Dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia v r. 2021. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.11.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant

zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://pscentrum.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie/profil/

Dokumenty