Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 14:43

Karta DNS #DNS1/2021
Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
15560
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu
Číslo spisu
DNS1/2021
Číslo z vestníka VO
53575 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 213-561136
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 165 272,64 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejné obstarávanie sa vyhlasuje za účelom zriadenia DNS, v ktorom budú vyhlasované zákazky na dodávky zemného plynu počas najbližších 4 rokov. Dynamický nákupný systém predstavuje nástroj zadávania zákaziek, do ktorého budú môcť dodávatelia kedykoľvek podávať žiadosť o zaradenie, a ktorou preukážu splnenie podmienok budú sa kvalifikovať. Zriadenie dynamického nákupného systému umožní Mestskému hospodárstvu a správe lesov, m.r.o., Trenčín operatívne vyhlasovať zákazky na dodávky plynu v akýchkoľvek hodnotách bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní (v zriadenom DNS bude možné vyhlásiť aj zákazky v hodnote 100.000 €, keď ceny klesnú aj v hodnote aktuálnych cien).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Adresa
Soblahovská 65
Trenčín
912 50, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9197

Dokumenty