Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.01.2022 12:03

Karta obstarávania #ID 2641
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Tornaľa

Informácie

ID zákazky
15667
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Tornaľa
Číslo spisu
ID 2641
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 273/2021 - 25.11.2021, 57247 WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
174 772,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15500000-3 - Mliečne výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na sedem samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mäsové výrobky
5. Mrazené mäso
6. Mrazený tovar
7. Trvanlivé potraviny

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2021 08:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Tornaľa)
Adresa
Úzka ulica 49
Tornaľa
98201, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty

1. Ovocie a zelenina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 281,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 965,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 855,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Mäsové výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 340,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Mrazené mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 359,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 472,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody