Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2023 12:05

Karta obstarávania #217/2021
Drôt na viazanie balíkov

Informácie

ID zákazky
15754
Názov predmetu
Drôt na viazanie balíkov
Číslo spisu
217/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
68 805,00 EUR
Hlavný CPV
44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve
Doplňujúci CPV
44333000-3 - Drôty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 49 500 Kg oceľového drôtu na obdobie 12 mesiacov. Drôt slúži na viazanie vylisovaného materiálu z lisu v dotrieďovacom závode. Predpokladané mesačná potreba je dodanie 10 kusov zväzkov. 1 kus zväzku musí mat hmotnosť cca 500 - 550 kilogramov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.11.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty