Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:38

Karta obstarávania #MK/A/2021/21751
Posilňovací stroj na nohy - Leg Press

Informácie

ID zákazky
15805
Názov predmetu
Posilňovací stroj na nohy - Leg Press
Číslo spisu
MK/A/2021/21751
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
37442900-8 - Posilňovacie veže / Leg Press
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Požadovaný posilňovací stroj na nohy musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
- podložka pod chrbát,
- funkcie: „leg press“ (vytláčanie nohami v sede) a „hacken drep“ (šikmé drepy),
- uzamykateľná poloha pre bezpečnosť a pohodlie používateľa,
- kompatibilita pre olympijské kotúče,
- priemer tŕňa na kotúče: 50 mm,
- kapacita stroja: minimálne 400 kg,
- nosnosť: minimálne 120 kg (používateľ).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Patrik Sulyok
patrik.sulyok@kosice.sk
+421 556419831

Dokumenty