Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 01:58

Karta obstarávania #NR-73-18-PŘ-Ja
Dodávky nových pneumatik na rok 2019

Informácie

ID zákazky
1582
Názov predmetu
Dodávky nových pneumatik na rok 2019
Číslo spisu VO
NR-73-18-PŘ-Ja
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávky nových pneumatik na rok 2019

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou:
- dodávky nových pneumatik pro autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy v předpokládaném množství dle specifikace uvedené v příloze č. 6 zadávací dokumentace;
- poskytnutí příslušné technické a personální podpory.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
21.11.2018 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
22.03.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.