Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 01:57

Karta obstarávania #ZG.270.31.2018.MK
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2019

Informácie

ID zákazky
1592
Názov predmetu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2019
Číslo spisu VO
ZG.270.31.2018.MK
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
2018/S 214-490470
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
10 633 824,94 PLN
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Specyfikacja zgodna z dokumentacją przetargową.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Zebranie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 23.11.2018r. o godzinie 09:00 w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin.

Zamawiający informuje, że w dniu 22.11.2018r. zamieszczono sprostowanie do ogłoszenia nr 2018/S 214-490470. Przedmiotowe sprostowanie nie prowadzi do zmiany SIWZ oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający informuje że w dniu 27.11.2018r. na stronie BIP Nadleśnictwa Koszęcin zamieszczono protokół ze spotkania z potencjalnymi oferentami z dnia 23.11.2018r.

Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2018r. zamieszczono zamiany do SIWZ.

Zamawiający informuje, że na stronie BIP Nadleśnictwa Koszęcin zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że na stronie BIP Nadleśnictwa Koszęcin zamieszczono ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI I, II, III i IV ZADANIA.

Zamawiający informuje, że na stronie BIP Nadleśnictwa Koszęcin zamieszczono ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI V i VI ZADANIA.

Termíny

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
11.12.2018 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.12.2018 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adresa
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Poľská republika
Procesný garant
Marek Krakowski
marek.krakowski@katowice.lasy.gov.pl
+48 607551200
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koszecin/zamowienia_publiczne/pg_20181107042519869213

Dokumenty

Prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kalina, Boronów, Dębowa Góra, Brusiek oraz obsługa OHZ.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 851 486,19 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Cieszowa, Trójca, Piłka.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 455 438,40 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Lipowiec, Zielona, Kalety.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 195 626,67 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kamienica, Dyrdy, Piasek oraz obsługa PAD nadleśnictwa i dostrzegalni pożarowych.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 586 243,68 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, mechaniczne przygotowanie gleby, oprysk powierzchni przeciwko chwastom we wszystkich leśnictwach nadleśnictwa Koszęcin.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
517 998,30 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Oczyszczanie oraz konserwacja budek lęgowych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 031,70 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy