Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 09:47

Karta obstarávania #207/21
Dodávka „Čepů spojení článků vozidel 13T + Anitra"

Informácie

ID zákazky
15974
Názov predmetu
Dodávka „Čepů spojení článků vozidel 13T + Anitra"
Číslo spisu
207/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka „Čepů spojení článků vozidel 13T + Anitra“

Stručný opis

Dodávka „Čepů spojení článků vozidel 13T + Anitra“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
15.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty