Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 08:52

Karta obstarávania #237/21
Dodávka hadic typu FRÄNKISCHE

Informácie

ID zákazky
15975
Názov predmetu
Dodávka hadic typu FRÄNKISCHE
Číslo spisu
237/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka hadic typu FRÄNKISCHE.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hadic typu FRÄNKISCHE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty