Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.01.2022 03:06

Karta obstarávania #212/21
Dodávka „Kondenzátorů pro tramvajová vozidla“

Informácie

ID zákazky
16005
Názov predmetu
Dodávka „Kondenzátorů pro tramvajová vozidla“
Číslo spisu
212/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka „Kondenzátorů pro tramvajová vozidla“

Stručný opis

Dodávka „Kondenzátorů pro tramvajová vozidla“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
07.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty