Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.12.2023 22:57

Karta DNS #MAR 50/2021
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv

Informácie

ID zákazky
16031
Názov predmetu
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv
Číslo spisu
MAR 50/2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
18222000-1 - Firemné odevy
18400000-3 - Špeciálne odevy a doplnky
18412000-0 - Športové odevy
18222100-2 - Obleky
18420000-9 - Odevné doplnky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
18800000-7 - Obuv
18830000-6 - Ochranná obuv
18820000-3 - Športová obuv
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH
2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov tovarov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Podmienky dodania:
1. Cena prepravy je súčasťou ceny tovaru,
2. Podmienky dodania: do 14 pracovných dní od vystavenia a odoslania objednávky.

Trvanie DNS: 24 mesiacov,
Zmluva: Objednávky s VOP

Poznámka

Plnenie na základe objednávky s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.12.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2024 08:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18222000-1 - Firemné odevy
Doplňujúci CPV
18222100-2 - Obleky
18420000-9 - Odevné doplnky
18800000-7 - Obuv
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
18400000-3 - Špeciálne odevy a doplnky
18412000-0 - Športové odevy
18830000-6 - Ochranná obuv
18820000-3 - Športová obuv
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Zákazky