Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:02

Karta obstarávania #22923/2018
Sanácia zatekania obvodového plášťa spojená s výmenou okien na budove ministerstva

Informácie

ID zákazky
1605
Názov predmetu
Sanácia zatekania obvodového plášťa spojená s výmenou okien na budove ministerstva
Číslo spisu
22923/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
96 326,35 EUR
Hlavný CPV
45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je sanácia zatekania obvodového plášťa spojená s výmenou okien na 4. a 5. poschodí v bloku „A“ administratívnej budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, Bratislava

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty