Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 08:55

Karta obstarávania #219/21
Dodávka lepící chemie pro vozidla DRAK

Informácie

ID zákazky
16137
Názov predmetu
Dodávka lepící chemie pro vozidla DRAK
Číslo spisu
219/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka lepící chemie pro vozidla DRAK

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky lepící chemie pro vozidla DRAK. Technická specifikace chemických prostředků je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty