Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:14

Karta obstarávania #217/21
Dodávky materiálů pro kabelové soubory Raychem a GPH

Informácie

ID zákazky
16143
Názov predmetu
Dodávky materiálů pro kabelové soubory Raychem a GPH
Číslo spisu
217/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky materiálů pro kabelové soubory Raychem a GPH.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálů pro kabelové soubory Raychem a GPH.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty