Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:07

Karta obstarávania #1/NSSUD/STAH
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
16160
Názov predmetu
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb
Číslo spisu
1/NSSUD/STAH
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
Doplňujúci CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu na predmet zákazky, ktorým je zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb z objektov verejného obstarávateľa Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
(ďalej len „pôvodný objekt“) do objektu verejného obstarávateľa Trenčianska 56/A, Bratislava (ďalej ako „nový objekt“).
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie sťahovacích služieb, ktoré zahŕňajú najmä sťahovanie kancelárskeho nábytku, výpočtovej techniky, bremien, dokumentácie a drobného vybavenia kancelárie z pôvodných objektov do nového objektu, a súvisiace služby, najmä
plánovanie a organizáciu sťahovania, dodanie baliaceho materiálu a odvoz a likvidácia odpadu. Prieskum trhu je informatívny a slúži na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prosíme vyplniť detailnejšie tabuľku v prílohe č. 1 Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa opisu predmetu zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie
02.12.2021 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2021 15:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Adresa
Župné námestie 445/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81490, Slovenská republika
Procesný garant

janka.kavciakova@nssud.sk
+421 232133340

Dokumenty