Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:36

Karta obstarávania #32/21
Dodávka „Pryží odpružené kolo pro tramvaje typu Vario, KT8D5"

Informácie

ID zákazky
16171
Názov predmetu
Dodávka „Pryží odpružené kolo pro tramvaje typu Vario, KT8D5"
Číslo spisu
32/21
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka „Pryží odpružené kolo pro tramvaje typu Vario, KT8D5

Stručný opis

Dodávka „Pryží odpružené kolo pro tramvaje typu Vario, KT8D5

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
18.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Dokumenty