Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 09:49

Karta obstarávania #229/21
Dodávka „oken a skel pro vozidla z produkce ČKD“

Informácie

ID zákazky
16200
Názov predmetu
Dodávka „oken a skel pro vozidla z produkce ČKD“
Číslo spisu
229/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka „oken a skel pro vozidla z produkce ČKD“

Stručný opis

Dodávka „oken a skel pro vozidla z produkce ČKD“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty