Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:24

Karta obstarávania #VO-2018-01
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.

Informácie

ID zákazky
1622
Názov predmetu
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.
Číslo spisu
VO-2018-01
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
152 431,20 EUR
Hlavný CPV
42600000-2 - Obrábacie stroje
Doplňujúci CPV
43812000-8 - Zariadenia píl
42520000-7 - Ventilačné zariadenia
51530000-6 - Inštalácia obrábacích strojov
51540000-9 - Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka novej inovatívnej technológie - horizontálna pásová píla s príslušenstvom a odsávacím zariadením.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ALLETTE s. r. o.
Adresa
Klincová 37
Bratislava
821 08, Slovenská republika
Procesný garant
Denisa Krátka
allettesro@gmail.com
+421 911828741

Dokumenty