Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 21:10

Karta obstarávania #MAR 1/2022
PTK - sviečkomaty a automaty na kvety, aj prenájom aj kúpa

Informácie

ID zákazky
16383
Názov predmetu
PTK - sviečkomaty a automaty na kvety, aj prenájom aj kúpa
Číslo spisu
MAR 1/2022
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
42933000-5 - Predajné automaty
Doplňujúci CPV
42933300-8 - Automaty na predaj tovaru
79900000-3 - Rôzne obchodné služby a súvisiace služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ v snahe o skvalitnenie poskytovaných služieb hľadá partnerov, potenciálnych dodávateľov/poskytovateľov pre zabezpečenie predaja kvetov, sviečok a súvisiaceho sortimentu prostredníctvom predajných automatov.
Verejný obstarávateľ nepozná možnosti trhu v uvedenej oblasti, potrebuje naformulovať požiadavky na predmet zákazky, stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky a formu obchodného vzťahu - kúpa, prenájom....

Predmet pozostáva z dvoch samostatných častí:
1. Automat na sviečky:
Samostatne stojaci exteriérový automat na predaj a výdaj sviečok/kahancov/náplní.
Možnosť platby kartou aj v hotovosti.
Možnosť umiestniť 100 – 150 ks mix - sviečok/kahancov/náplní.
Použiteľný v letných aj zimných mesiacoch, t.j. pri teplotách -15 až 40 ºC.
Zabezpečenie proti vniknutiu a odcudzeniu tovaru alebo peňazí.
Jednoduchá obsluha aj pre seniorov, ľudí s obmedzenou mobilitou.
Počet kusov: 12

2. Automat na kvety:
Samostatne stojaci exteriérový automat na predaj a výdaj kytíc, vencov a iného dekoračného sortimentu na výzdobu hrobov.
Min. 30 boxov na uloženie mix. kvety, vence, iný dekoračný sortiment.
Možnosť chladiaceho boxu, tak aby kvety vydržali aj v prípade letného horúceho počasia
Použiteľný v letných aj zimných mesiacoch, t.j. pri teplotách -15 až 40 ºC.
Zabezpečenie proti vniknutiu a odcudzeniu tovaru alebo peňazí.
Jednoduchá obsluha aj pre seniorov, ľudí s obmedzenou mobilitou..
Možnosť platby kartou aj v hotovosti.
Počet kusov: 8

Termíny

Predkladanie vyplnených ponukových formulárov
15.02.2022 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.02.2022 14:30:00
Upresňovanie podkladov - informácií z ponukových formulárov
28.02.2022 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Časť 1. Sviečkomaty

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
42933000-5 - Predajné automaty
Doplňujúci CPV
79990000-0 - Rôzne obchodné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Časť 2. Predajné automaty na kvety

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
42933000-5 - Predajné automaty
Doplňujúci CPV
79990000-0 - Rôzne obchodné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)