Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 11:34

Karta obstarávania #1550/2018/TSUB
Činnost energetického managementu města Uherský Brod

Informácie

ID zákazky
1641
Názov predmetu
Činnost energetického managementu města Uherský Brod
Číslo spisu VO
1550/2018/TSUB
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
670 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí energetické služby.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí energetické služby, která se sestává zejména z:
- pravidelného sběru dat - viz ZD
- vedení a správa databáze - viz ZD
- provádění průběžné měsíční kontroly - viz ZD
- provádění průběžného přehodnocování pořadí realizace - viz ZD
- součinnost při provádění vyhodnocení - viz ZD
- vypracování podkladů - viz ZD
- provádění kontrol, návrhů opatření - viz ZD
- poskytování součinnosti při zajišťování povinnosti - viz ZD
- poskytování poradenské činnosti a podkladů - viz ZD

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Poznámka

Vítěz MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. - nabídková cena 624.000 Kč bez DPH.

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
26.11.2018 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
26.01.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Věcná stránka - Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.