Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 15:33

Karta obstarávania #26881/2018
Systém vzduchotechniky a chladenia budovy ministerstva

Informácie

ID zákazky
1655
Názov predmetu
Systém vzduchotechniky a chladenia budovy ministerstva
Číslo spisu
26881/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
100 521,87 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dobudovanie a inštalácia systému vzduchotechniky a chladenia časti budovy ministerstva – blok C, 8. nadzemné podlažie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266231

Dokumenty