Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:30

Karta obstarávania #135-2021
Mobilné naftové ohrievače s nepriamym spaľovaním

Informácie

ID zákazky
16668
Názov predmetu
Mobilné naftové ohrievače s nepriamym spaľovaním
Číslo spisu
135-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 300,00 EUR
Hlavný CPV
39721310-8 - Ohrievače vzduchu
Doplňujúci CPV
39722300-2 - Časti ohrievačov
44621000-9 - Radiátory a ohrievače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie dvoch (2) mobilných naftových ohrievačov s nepriamym spaľovaním vrátane príslušenstva pre uvedenie do prevádzky.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia tejto požiadavky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty