Stav: Zrušená

Serverový čas: 07.10.2022 15:41

Karta obstarávania #84-2021
Analýza a dizajn CRM

Detail správy #178215

Dátum a čas doručenia
14.01.2022 13:20:34
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk_4

Dobrý deň, oznamujem Vám, že dokumenty "Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk" a naň nadväzujúce "Korigendum prílohy č. 3 - Zmluva o dielo" boli zverejnené k zákazke "Analýza a dizajn CRM". 

Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že verejný obstarávateľ z dôvodu zmien vykonaných v podkladoch potrebných na vyhotovenie a predloženie ponuky predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 19.01.2021 do 10:00 hod.

V prípade ak Vaša spoločnosť už predložila ponuku a v dôsledku opravy dokumentácie zverejnenej verejným obstarávateľom je potrebná jej úprava, prosím Vás o predloženie aktualizovanej ponuky na predkladanie ponúk.