Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.12.2022 00:49

Karta obstarávania #84-2021
Analýza a dizajn CRM

Informácie

ID zákazky
16698
Názov predmetu
Analýza a dizajn CRM
Číslo spisu
84-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72262000-9 - Vývoj softvéru
Doplňujúci CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
72212332-5 - Služby na vývoj softvéru na vytváranie harmonogramov
72212422-3 - Súbor služieb na vývoj softvéru
72212445-0 - Služby na vývoj softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie komplexnej analýzy a dizajnu CRM s výslednou dokumentáciou, za účelom ďalšieho obstarania a implementácie jedného centrálneho CRM systému, ktorý bude plne integrovaný s ostatnými systémami verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
19.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty