Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:57

Karta obstarávania #133-2021
Modernizácia - realizácia osadenia prevodovky a stromčeka v sile vápna

Informácie

ID zákazky
16701
Názov predmetu
Modernizácia - realizácia osadenia prevodovky a stromčeka v sile vápna
Číslo spisu
133-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 529,00 EUR
Hlavný CPV
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
Doplňujúci CPV
51120000-9 - Inštalácia mechanických zariadení
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je úprava existujúceho zariadenia vápenného hospodárstva DDS400 za ZDM400, ktoré slúži na vyprázdňovanie sila a dopravu surového nehaseného vápna do hasiacich nádrží.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia tejto požiadavky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty