Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 05:22

Karta obstarávania #057/2021/VO-§117
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia