Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 21:32

Karta obstarávania #42/2021/VO-PPA
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych a medzinárodných zásielok, obalový materiál

Informácie

ID zákazky
16877
Názov predmetu
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych a medzinárodných zásielok, obalový materiál
Číslo spisu
42/2021/VO-PPA
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
60 804,30 EUR
Hlavný CPV
64120000-3 - Doručovateľské služby
Doplňujúci CPV
64100000-7 - Poštové a doručovateľské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych a medzinárodných zásielok, obalový materiál

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty