Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:40

Karta zákazky #1/4/2021/DNS-010
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024

Informácie

ID zákazky
17020
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024
Číslo spisu
1/4/2021/DNS-010
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Gróf
peter.grof@lesy.sk
+421 918334483

Dokumenty