Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.05.2024 21:48

Karta obstarávania #436564
Technologické vybavenie Kreatívneho centra TnUAD

Informácie

ID zákazky
17120
Názov predmetu
Technologické vybavenie Kreatívneho centra TnUAD
Číslo spisu
436564
Číslo z vestníka EU
2022/S 053-137425
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 756 358,20 EUR
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Technologické vybavenie Kreatívneho centra TnUAD a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). Predmet zákazky je rozdelený na osem samostatných častí.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.05.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Štrbová
tnuad.lucia.strbova@proebiz.com
+421 910813539
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty

Časť I.: Kovoobrabacie stroje a meracie zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 272 928,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II.: Laserové zariadenia, Skenery 3D systémy a SW

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
752 135,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III.: Dielenské zariadenia a vybavenie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
91 064,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV.: Rôzne špeciálne strojové zariadenia na zváranie kovov a plastov, roboty

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
75 279,06 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť V.: Dielenské drevo a kovo obrábacie zariadenia a nástroje a kalibrácia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300 598,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VI.: Rôzne špeciálne zariadenia a Strojové zariadenia a ručné nástroje na obrábanie plastov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
91 906,51 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VII.: Užívateľské IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
71 909,91 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VIII.: Aktívna a pasívna sieťová infraštruktúra, dochádzkový a kamerový systém

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 536,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy