Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 15:03

Karta obstarávania #1034/2022
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou (3)

Detail správy #183635

Dátum a čas doručenia
08.02.2022 08:38:28
Od
Mesto Trnava
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Vysvetlenie č. 7 z 8.2.2022

Dobrý deň, verejný obstarávateľ  v dokumentoch zákazky zverejnil upravený výkaz výmer SO 06 z 8.2.2022 vrátane vysvetlenia č. 7