Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2023 19:37

Karta obstarávania #995/2018
Softvér a licencie MS SQL

Informácie

ID zákazky
1729
Názov predmetu
Softvér a licencie MS SQL
Číslo spisu
995/2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514266
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
171 260,20 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového nepoužívaného originálneho softvéru s názvom Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore 2017 Sngl MVL 2Licenses CoreLic v počte 16 ks a k nemu príslušný počet nevýhradných, neprevoditeľných, časovo a územne neobmedzených softvérových licencií pre verejnú správu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.12.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty