Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.07.2024 09:20

Karta DNS #MAR 5/2022
Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy

Komunikácia